CONTACTE

Si vols contactar amb nosaltres, omple aquest formulari
i et respondrem tan aviat com ens sigui possible

* Omplir tots els camps

D'acord amb la la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD), les dades personals recollides en el present formulari seran objecte de tractament per part de ESTANY BAGES CARGOL amb la finalitat de posar-nos en contacte amb vostè i oferir una resposta a les consultes plantejades per mitjà del present formulari. La base legal per al tractament de les seves dades és el seu consentiment, el desenvolupament de mesures precontractuals o contractuals, el compliment d'obligacions legals i/o l'interès legítim de ESTANY BAGES CARGOL. Es podran exercir els drets d'accés, supressió, rectificació, oposició, portabilitat o limitació mitjançant correu electrònic a l'adreça info@bagescargol.com. En tot cas, els interessats tenen el dret de presentar una reclamació davant l'Autoritat de Protecció de Dades corresponent. Les dades personals proporcionades es conservaran pel període legal o contractualment previst, o mentre es mantingui el consentiment de l'interessat. No es farà cessió de les dades recollides, excepte per obligació legal o cessions autoritzades per llei. Preguem, comuniqui de manera immediata a info@bagescargol.com qualsevol canvi o modificació que es produeixi en relació a les dades que ens ha proporcionat, amb la finalitat que aquestes responguin amb veracitat a la seva situació personal en tot moment.