Avís legal

Els continguts i elements gràfics del lloc web www.bagescargol.com són propietat i estàn gestionats per Bages Cargol S.L.:

Registre Mercantil tom 22852. Foli 58. fulla B 43621. Inscripció 4ª.
Camí de Castelltallat s/n
08259 Fonollosa (Barcelona)
T. 93 836 62 03 - F. 93 836 62 27
info@bagescargol.com
NIF: B-60000445

La totalitat d'aquesta pàgina web és propietat de Bages Cargol S.L. i no pot ser objecte d'explotació, reproducció, distribució, modificació, comunicació pública, cessió o transformació, o qualsevol altre manera de difusió no autoritzada expressament.

L'accés a aquest web no atorga als usuaris drets ni cap titularitat sobre els drets de propietat intel·lectual o industrial dels seus continguts.

D'acord amb la Llei de Protecció de Dades Personals (LOPD 15/99), les dades recollides a partir de correu electrònic o formularis del lloc web entraran a formar part del fitxer automatitzat propietat única de Bages Cargol S.L. que té com a única finalitat la gestió administrativa, comercial i publicitària de l'empresa. Recordi que pot exercir quan ho desitgi el seu dret d'accés i cancel·lació mitjançant un correu electrònic a info@bagescargol.com